Daily Archives: 29 lutego 2008

O pobożności protestanckiej

Autor: Mateusz Wichary

Pobożność protestancka tradycyjnie odzwierciedla surowość nabożeństw. Wierny ma przyjąć Słowo i nim żyć – zarówno zachętą jak napomnieniem, obietnicami jak przestrogami. Czytaj dalej

O nabożeństwie protestanckim

Autor: Mateusz Wichary

Nabożeństwa protestanckie są oszczędne w formie (porównywalnie z katolickimi). W centrum nie ma sakramentów lecz głoszone Słowo Boże – kazanie z Pisma Świętego. Czytaj dalej

najważniejsze daty protestantyzmu

Autor: Mateusz Wichary

1517 – Marcin Luter wzywa do reform w kościele rzymskokatolickim (95 tez). Czytaj dalej

Podstawowe zasady wiary protestantyzmu

ch-reformation01Autor: Mateusz Wichary 

Zasada formalna i materialna. Protestanci kierują się dwiema podstawowymi zasadami, nazywanymi zasadą formalną i materialną.

W skrócie można je przedstawić nastepująco: Czytaj dalej