Daily Archives: 3 marca 2008

Myśli o duszy

Autor: Szymon Matusiak

Stary Testament
W Starym Testamencie są takie wersety, jak Hioba 26:5, Izajasza 14:9; 29:4 i inne świadczące na korzyść twierdzenia, że jakaś część człowieka żyje po śmierci nadal. Niestety, Przekład Nowego Świata zmienia niekiedy sens kluczowych słów odnoszących się do tej kwestii. Czytaj dalej

Różne wolności. Państwo i Bóg jako punkt odniesienia dla wolności człowieka

Autor: Mateusz Wichary

…albowiem w Nim żyjemy i poruszamy się i jesteśmy.
Dz 17:28

Świat należy zagospodarować. Świat jest doświadczalną rzeczywistością, która potrzebuje wyjaśnienia. Czytaj dalej

Kim jest Bóg? Szkic

Autor: Natan Chesed  Czytaj dalej

Wiecznośc i czas

Autor: Mateusz Wichary


– Czy to prawda, że myślisz daleko szybciej od człowieka?
– To prawda.
– Ale mówisz jak ja.
– Inaczej byś nie zrozumiał. Jeżeli nawet mam gotową odpowiedź w części sekundy, wygłaszam ją stopniowo – przyzwyczaiłem się już do tego, że jesteście tacy… spowolnieni. Czytaj dalej

Szczęście Boga i człowieka w teologii J.Pipera cz. IV

Autor: Mirosław Zawadzki

Część IV: Soli Deo Gloria: myśl przewodnia teologii Pipera Czytaj dalej

Szcęście Boga i człowieka w teologii J. Pipera cz.III

Autor: Mirosław Zawadzki

Część III: Szczęście człowieka w refleksji J. Pipera Czytaj dalej

Szczęście Boga i Człowieka w teologii J.Pipera cz. II

Autor: Mirosław Zawadzki

Cz. II. Szczęście Boga w refleksji J. Pipera Czytaj dalej