Monthly Archives: Marzec 2008

Odrodzenie

Autor: M. Lloyd-Jones

Biblijne pojęcia związane z odrodzeniem

Podejdźmy do tego tematu przyglądając się najpierw, w prosty sposób, różnym terminom, których sama Biblia używa mówiąc o tym wielkim wydarzeniu mającym w nas miejsce dzięki Duchowi Świętemu. Po pierwsze, mamy Czytaj dalej

Ludzki rozwój Jezusa

 Autor: Benjamin B. Warfield 

Cechą wyróżniającą Łukasza spośród ewangelistów jest pozostawienie nam narracji opartej na, jak sam nas informuje, „przebadaniu wszystkiego od początku” (Łk 1:3). Zauważamy troskliwą dokładność z jaką zapisuje wykonanie przez rodziców naszego Pana wszystkiego „według tego, co powiedziano w zakonie Pańskim” – Czytaj dalej

Trynitarne działanie Boga

Autor: Mateusz Wichary

 Bóg działa w życiu chrześcijanina bardzo różnorodnie. Można jednak odnaleźć w nim pewien wzorzec, który chciałbym przedstawić. Wzorca owego dostarcza nam sposób działania każdej z Osób Bożych dla zbawienia grzesznika. Czytaj dalej

Ostateczność zbawienia: przyczyna ostateczności objawienia

Autor: Mateusz Wichary

Artykuł niniejszy stawia sobie za cel wskazanie zależności między Bożym dziełem zbawienia a objawieniem i kościołem. W skrócie, idą one ze sobą w parze. Odpowiadają sobie w swej Czytaj dalej

Prowokacyjny ubiór

 Autor: Mateusz Wichary

 

Biblia mówi o ubiorze przyzwoitym , skromnym i powściągliwym (1Tm 2:9). Co to oznacza? Czym odróżnia się ubiór przyzwoity od nieprzyzwoitego? Czytaj dalej

Wolna wola i odpowiedzialność moralna

 Autor: prof. John M. Frame

 

Istnieją dwie teorie wolności woli, które często są dyskutowane w odniesieniu do etycznej odpowiedzialności. Pierwsza, zazwyczaj nazywana Czytaj dalej

Protestantyzm

Autor: Sławomir Biliński

 

Protestantyzm jest jednym z trzech głównych nurtów chrześcijaństwa, obok katolicyzmu i prawosławia.1 Zaistniał jako środowisko odnowy w XVI-wiecznym Kościele Zachodnim. Czytaj dalej

Studium biblijne: jak to porządnie zrobić?

 Autor: Mateusz Wichary

Aby umieć poprowadzić studium biblijne, musimy mieć najpierw zrozumienie, czym ono jest. Dlatego pierwsza część tego szkolenia Czytaj dalej

Dziesięć Przykazań cz. III: miłość do bliźniego

 Autor: Szymon Matusiak

 

W poprzednim przemówieniu omówiliśmy pierwsze cztery przykazania Dekalogu odnoszące się do miłości do Boga. Pierwsze z nich zabrania oddawania Boskiej czci komukolwiek lub czemukolwiek poza jedynym Bogiem. Drugie przykazanie zakazuje kultu wizerunków, a trzecie nie pozwala na niewłaściwe posługiwanie się Imieniem Bożym. Czwarte nakazuje święcenie dnia odpoczynku. Dzisiaj pragniemy zapoznać się z sześcioma przykazaniami dotyczącymi miłości bliźniego.

Czytaj dalej

Dziesięc Przykazań: cz. II: miłość do Boga

 Autor: Szymon Matusiak

 

Ostatnio wyjaśniliśmy sobie, że choć jako ludzie objęci Nowym Przymierzem nie podlegamy Prawu Mojżeszowemu, to jednak spełniamy te przykazania tegoż Prawa, które zostały powtórzone lub potwierdzone w Nowym Testamencie. Dzisiaj zapoznamy się z konkretnymi przykazaniami Dekalogu. Czytaj dalej