Daily Archives: 28 lutego 2009

Jakie są cechy pobożności protestanckiej?

prayer-without-end-nicolaes-maes-835x1000 M. Wichary

Pobożność protestancka tradycyjnie odzwierciedla surowość nabożeństw. Wierny ma przyjąć Słowo i nim żyć – zarówno zachętą jak napomnieniem, obietnicami jak przestrogami.

Pobożność protestancka jest więc w swym charakterze jeśli chodzi o formy zewnętrzne oszczędna, a jeśli chodzi o życie wewnętrzne wiernego bogata w przemyślenia i rozważania nad Słowem i jego implikacjami dla codziennego życia. Czytaj dalej

Czy pastor to taki protestancki kapłan?

 pastorzak

 M. Wichary

Nie, ale jest protestanckim duchownym. Kapłan w myśl teologii katolickiej posiada moc niedostępną dla zwykłych wiernych (przemieniania chleba w ciało i wina w krew Jezusa Chrystusa). Pozyskuje ową zdolność poprzez święcenia. Zdaniem protestantów wszyscy wierzący sa tak samo „królewskim kapłaństwem” (1P 2:9) co oznacza powszechny dla wszystkich chrześcijan zaszczyt służenia Bogu.

Czytaj dalej

Dlaczego protestanci nie mają liturgii?

ewM. Wichary

 

Wszystkie kościoły mają liturgię jeśli poprzez liturgię rozumie się określony porządek nabożeństwa. Zazwyczaj jednak tym mianem okresla się ściśle skodyfikowany i opisany aż do najdrobniejszych szczegółów przebieg nabożeństw, charakterystyczny dla kościoła katolickiego, prawosławnego i części tradycyjnych kościołów protestanckich (choć nawet w luteranizmie czy trdycyjnych kościołach reformowanych owa liturgia jest proporcjonalnie do kościoła katolickiego znacznie ograniczona). Czytaj dalej

Jak wygląda nabożeństwo protestanckie?

370 M. Wichary

Nabożeństwa protestanckie są oszczędne w formie (porównywalnie z katolickimi). W centrum nie ma sakramentów lecz głoszone Słowo Boże – kazanie z Pisma Świętego. Zarówno oszczędność form jak centralne znaczenia kazania wynika z przekonania, że właśnie Słowo Boże powinno stać w centrum uwagi człowieka – a więc nic innego nie powinno skupiać większej uwagi ani jej rozpraszać w trakcie kazania (stąd oszczędność form wystroju kaplic oraz taki układ nabożeństwa, który eksponuje kazanie). Słowo jest bowiem środkiem, przez który Bóg zradza do nowego życia oraz duchowo pokrzepia wierzących. Czytaj dalej

Czy „ewangelicy” i „ewangelikaliści” to to samo?

time_evangelicals

Nie. Ewangelik to staropolskie określenie protestanta. Dzisiaj jednak stosuje się je jako określenie protestanta należącego do jednego z bardziej tradycyjnych kościołów protestanckich, charakteryzujących się skupieniem na liturgii, wykształtowanej teologii wyznaniowej, trudnościami z misyjnością. W Polsce będzie to luteranin (inaczej: wierny kościoła ewangelicko-augsburskiego), reformowany (wierny kościoła ewangelicko-reformowanego) i co ciekawe metodysta (wierny kościoła ewangelicko-metodystycznego). Intencję taką widać w przyjętych przez owe kościoły nazwach, które wszystkie zawierają określenie „ewangelicki”.

Czytaj dalej

Czy Świadkowie Jehowy to protestanci?

 jws_men

Nie. Świadkowie Jehowy powstali w XIX wieku jako ruch w łonie amerykańskiego protestantyzmu. Choć z pewnością blizsi są protestantom niż katolikom w pewnych sprawach (np czytania Biblii; praktyka chrztu), to nie wszystkich (np. autorytet Towarzystwa Strażnica podobny jest do papieskiego). Tak czy inaczej, ani sami się za protestantów nie uważają, ani przez protestantów za protestantów nie są uważani. Powody są następujące: Czytaj dalej

Czy protestanci wierzą w czyściec?

 cz

Nie. A mówienie o nim uważamy za szkodliwe usypianie sumień. Grzesznicy zamiast powierzyć swoje życie Chrystusowi, żyją dalej w niewierze licząc, że „nie są tacy źli” i jakoś im się uda tam dostać. A z czyśćca ostatecznie do Nieba. Czyli, hulaj dusza, piekła nie ma!

Czytaj dalej