Monthly Archives: Marzec 2009

Czy protestanci akceptują seks pozamałżeński?

 portal-graphics-20_1157946aM. Wichary

Nie. Jest to grzech wszeteczeństwa (1Kor 6:16-18). Tradycyjna etyka, oparta na Piśmie Świętym i wskazywana przez protestantyzm, jest w tej sprawie jasna.

 

Oczywiście, to nie oznacza, że protestanci w ten sposób nie grzeszą. Nie oznacza również, że w niektórych zborach protestanckich nie patrzy się na to przez palce, szczególnie w krajach, gdzie protestantyzm jest nominalny.

Czytaj dalej

Po co w ogóle te podziały w chrześcijaństwie. Czy nie wystarczy przestrzegać X przykazań?

ecumenism6M. Wichary

 

Taka opinia zdradza dwie prawdy o osobie, która ją wypowiada.

 

Po pierwsze, iż uważa ona, iż sednem religii jest etyka, czyli określony sposób zachowania, sprowadzający się do zasad typu „nie czyń drugiemu co tobie niemiłe”, czy „kochaj bliźniego swego jak siebie samego.” Innymi słowy, sednem wiary w Boga jest człowiek. Taka osoba chętnie zaakceptuje wiarę innych w Boga, a nawet sama może w jakiś ogólny sposób w Niego wierzyć, dopóki wszystko kręci się wokół człowieka – jego dobra, stanu, znaczenia, wartości, woli, dobrobytu, itp.

Czytaj dalej

Jak stało się to? (And Can It Be?) tłm. hymnu

Kolejny wielki hymn, jeden z najbardziej znanych Charlesa Wesleya (nie mylić z Johnem  – ich dary były zdecydowanie odmienne; John było organizatorem i kaznodzieją metodyzmu, podczas gdy Charles twórcą pieśni śpiewanych podczas tego przebudzenia).  Tłumaczenie moje (M. Wichary).

 

Czytaj dalej