Daily Archives: 30 kwietnia 2009

Jaki jest protestancki pogląd na politykę i społeczeństwo?

tlum1M. Wichary

Dominującą kategorią w protestanckiej postawie do polityki i społeczeństwa jest KONTRAST: między chrześcijaństwem i innymi religiami, Królestwem Bożym a światem, żyjącymi według Ducha i według ciała, synami Królestwa i synami opornymi. Wszystko to są pojęcia biblijne, które protestantyzm, idąc za św. Augustynem, włącza w swoja wizję świata.(1) Czytaj dalej