Daily Archives: 15 kwietnia 2010

Kogo kaplica wawelska?

Mateusz Wichary

Podmiot posiadający kaplicę wawelską ma prawo decydować o jej użyciu. Prawo własności oznacza bowiem wolność dysponowania. Teoretycznie oczywiście, bowiem w krajach mających własność społeczną owo prawo dysponowania zaczyna się rozmywać. W przypadku własności obiektów o silnej wartości symbolicznej sprawa komplikuje się jeszcze bardziej. I to nie tylko w perspektywie „etycznej”, historycznej i wszelkiej innej. Również materialnej. Skoro Kościół godzi się na dofinansowywanie utrzymania czy remontu swoich obiektów z funduszy społecznych (a się godzi), to jednocześnie godzi się również na pewnego rodzaju zależność od społeczeństwa: ogranicza swe prawo do własności w sensie dysponowania owymi dobrami na owego społeczeństwa rzecz. Czyli między innymi i tych, którzy protestują przeciw pochówku Pary Prezydenckiej na Wawelu. Czytaj dalej