Daily Archives: 16 sierpnia 2010

Najważniejsze przesłanie

M. Wichary

Ewangelię, czyli Boże przesłanie o ratunku, które jest – słowami św. Pawła – mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, które jest największym skarbem Kościoła, zdeponowanym w Piśmie Świętym, które należy głosić wszelkiemu stworzeniu oraz samemu sobie, w każdej chwili, jako Boże konieczne orędzie łaski, można streścić następująco: Czytaj dalej