Daily Archives: 28 lutego 2011

Stół celnika

Mateusz Wichary

 

A Lewi wyprawił wielkie przyjęcie dla niego w domu swoim. I była liczna rzesza celników oraz innych, którzy zasiedli wraz z nimi do stołu.

Łk 5:29

 

Jezus przy stole celnika. Obraz znany i przez to spłaszczony. Wydaje nam się, że nas nie dziwi. Wszystko w nim rozumiemy. Typowa interpretacja tego tekstu mówi o miłości Bożej: o tym, że nasz Pan nie boi się wejść pośród grzeszników. Słusznie, bo o tym właśnie ów tekst mówi. Tylko, czy my faktycznie go rozumiemy? Czy faktycznie potrafimy zastosować? Czy nasza postawa odzwierciedla postawę naszego Pana?

Czytaj dalej