Monthly Archives: Kwiecień 2011

Refleksje w Wielki Piątek

pochmurny-dzienM. Wichary

Artykuł ukazał się w  Miesięczniku Słowo Prawdy.

O głębokości bogactwa i mądrości, i poznania Boga! Jakże niezbadane są wyroki jego i nie wyśledzone drogi jego! Bo któż poznał myśl Pana? Albo któż był doradcą jego?

Rz 11:33-34

Tymi natchnionymi słowami święty Paweł komentuje Boże działanie względem Żydów. Myśl ta jest prawdziwa jednak i w szerszym zakresie. Mówi bowiem o naturze Bożego sposobu działania w ogóle, w historii zbawienia. Jest ono trudne do przewidzenia. A czasem trudne do zrozumienia i przyjęcia (jak np. mała liczba nawróconych Żydów w I wieku, co było wielką troską Pawła).

Werset ten dobrze podsumowuje Boży plan zbawienia przez krzyż Jezusa Chrystusa. Dzień zbawienia jest dniem krzyża. A jako taki jest równoczesnie dniem bardzo przygnębiającym, tajemniczym, zwodniczym, ale i w tym wszystkim niezbędnym.

Czytaj dalej

Wielki tydzień w 10 znakach

1: Palma (Wjazd Jezusa do Jerozolimy)

„A wielki tłum ludu rozpościerał swe szaty na drodze, inni zaś obcinali gałązki z drzew i słali na drodze.” Mat 21:8

Jezus uwolnił od demonów i uzdrowił wiele osób. Przy wjeździe do Jerozolimy towarzyszył Mu wielki tłum radosnych osób, które z radością witały Go jako Mesjasza, czyli obiecanego im przez Boga wyjątkowego Króla. Przez swój wjazd na osiołku spełnił ważne proroctwa. Ta wizyta w Jerozolimie miała być szczególna chwilą, gdy stanie się Królem! Wszyscy byli wtedy chętnie przy Jezusie. Razem z Nim się cieszyli, chwaląc Boga za to, że im Go dał. Czytaj dalej