Test Bożonarodzeniowy

Sprawdź co wiesz o Bożym Narodzeniu!

Zapraszam na test!

Pytanie 1.
Święta Bożego Narodzenia obchodzimy 25 grudnia, bo w tym dniu urodził się Jezus

A. Prawda
B. Fałsz

Pytanie 2.
Józef przed narodzeniem Jezusa mieszkał na stałe w:
A. Jerozolimie
B. Nazarecie
C. Betlejem
D. Egipcie

Pytanie 3.
Rodzina Józefa pochodziła z:
A. Jerozolimy
B. Nazaretu
C. Betlejem
D. Egiptu

Pytanie 4.
W jaki sposób Maria z Józefem podróżowali do Egiptu?
A. Na wielbłądzie
B. Na osiołku
C. Szli
D. Nie wiemy.

Pytanie 5.
Dlaczego Maria nie rodziła w gospodzie?
A. Bo były Święta
B. Bo byli biedni i nie było ich stać na pokój
C. Bo nie było miejsca
D. Bo Galilejczyków nie wpuszczano

Pytanie 6:
Jezus narodził się w:
A. Żłobie
B. Stodole
C. Oborze
D. Wśród nocnej ciszy

Pytanie 7:
Żłób to:
A. Obora
B. Spichlerz
C. Pomieszczenie gospodarcze podobne do chlewu
D. Koryto, z którego jedzą zwierzęta

Pytanie 8:
Jakie zwierzęta są wymienione w Biblii jako obecne przy narodzeniu Jezusa?
A. Krowy, owce kozy
B. Tylko owce
C. Bliżej nieokreślone zwierzęta mieszkające w stajni
D. Żadne.

Pytanie 9:
Kto widział „gwiazdę na Wschodzie”?
A. Pastuszkowie
B. Maria i Józef
C. Królowie (mędrcy)
D. Herod

Pytanie 10:
Jak wielu aniołów rozmawiało z pastuszkami?
A. Jeden
B. Dwóch
C. Trzech
D. Całe zastępy

Pytanie 11:
Co miało być znakiem dla pastuszków?
A. „Tędy do żłóbka”
B. „Panna porodzi syna”
C. Gwiazda betlejemska
D. Niemowlątko owinięte w pieluszki, położone w żłobie.

Pytanie 12:
Co śpiewali aniołowie?
A. „Cicha noc, święta noc, pokój niesie ludziom wszem”
B. „Chwała na wysokościach Bogu a na ziemi pokój ludziom dobrej woli”
C. „Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu”
D. „Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony”

Pytanie 13:
Aniołowie, którzy pokazali się pastuszkom, to:
A. Serafowie
B. Cherubowie
C. Wojska niebieskie
D. Żadne z powyższych

Pytanie 14:
W czasie Bożego Narodzenia śnieg padał:
A. Tylko w Betlejem
B. Tylko w Nazarecie
C. Tylko w Jerozolimie
D. Tylko na dalekiej północy Europy

Pytanie 15:
Mędrcy pojawili się w Jerozolimie, aby:
A. Zapytać o drogę do nowonardzonego króla, bo się pogubili
B. Poinformować Heroda o nowonarodzonym królu
C. Zakupić odpowiednie prezenty dla Jezusa
D. Tam doprowadziła ich gwiazda

Pytanie 16:
Kto poprowadził mędrców z Jerozolimy do Betlejemu?
A. Uczeni w Piśmie, znając proroctwa
B. Gwiazda betlejemska
C. Herod, cytując z pamięci Micheasza
D. Nikt, po prostu przeszli to miasto idąc do Betlejemu

Pytanie 17:
Jak zareagował Józef dowiedziawszy się o tym, że Maria jest w ciąży?
A. Chciał potajemnie ją opuścić
B. Zdenerwował się i zrobił jej awanturę.
C. Odpowiedział: „Oto ja służebnik Pański. Niech mi się stanie według Słowa Twego”
D. Żadne z powyższych.

Pytanie 18:
Dlaczego nowonarodzone dziecię otrzymało imię Jezus?
A. Tak kazał go nazwać archanioł Gabriel Marii
B. Tak kazał go nazwać anioł Józefowi
C. To imię uzgodnili, po wspólnej modlitwie
D. Tak nakazano w proroctwie Izajasza

Pytanie 19:
Ilu było mędrców?
A. Dwóch
B. Trzech
C. Czterech
D. Nie wiadomo ilu

Pytanie 20:
Mędrcy najprawdopodobniej byli:
A. Królami pogańskich narodów
B. Magami, czarnoksiężnikami badającymi gwiazdy
C. Mędrcami, którzy reprezentowali cesarza
D. Uczonymi w Piśmie, tyle że pogańskimi

Pytanie 21:
Gdy Herod dowiedział się o narodzeniu Jezusa, powiedział mędrcom:
A. Aby od niego przekazali pokłon dziecięciu;
B. Aby wszystko dokładnie się dowiedzieli, aby i on mógł pójść oddać mu pokłon;
C. Żeby sprawdzili wszystkie znaki i przyszli do niego, by mógł sprawdzić je z proroctwami;
D. Nic nie powiedział, tylko planował Jezusa zabić.

Pytanie 22:
Józef uciekł do Egiptu:
A. Ostrzeżony przez mędrców
B. Ostrzeżony przez uczonych w Piśmie
C. Ostrzeżony przez anioła
D. Bo poprowadziła go tam gwiazda betlejemska.

Pytanie 23:
Józef z Marią szli do Betlejem ze względu na decyzję:
A. Anioła
B. Heroda
C. Józefa
D. Cesarza Augusta

Pytanie 24:
Do kogo udała się Maria, gdy dowiedziała się, że pocznie?
A. Do Józefa, męża swego
B. Do Elżbiety
C. Do swej matki
D. Po prostu czekała, co Pan da

Pytania 25:
Który z Ewangelistów nie wspomniał nawet słowem o narodzinach Jezusa?
A. Mateusz
B. Marek
C. Łukasz
D. Jan

Pytanie 26:
Który z Ewangelistów streścił narodziny Jezusa zdaniem: „A Słowo ciałem się stało i zamieszkało pośród nas…”?
A. Mateusz
B. Marek
C. Łukasz
D. Jan

Pytanie 27:
Który prorok przepowiedział, że Mesjasz (Chrystus) narodzi się w Betlejemie?
A. Malachiasz
B. Zachariasz
C. Micheasz
D. Izajasz

Pytanie 28:
Gdzie zamieszkał Józef po powrocie z Egiptu?
A. W Jerozolimie
B. W Betlejem
C. W Judei
D. W Nazarecie

Pytanie 29:
Jakie dary złożyli mędrcy?
A. Kadzidło, klejnoty, złoto
B. Złoto, mirrę, kadzidło
C. Kadzidło, mirrę, klejnoty
D. Mirrę, złoto, klejnoty

Pytanie 30:
Co stało się, gdy brzemienna Maria odwiedziła dom krewnego swego Zachariasza?
A. Nic, poza tym, że doznała tam pokrzepienia
B. Zachariasz zaniemówił
C. Jan Chrzciciel w brzuchu jego żony poruszył się z radości
D. Zachariasz poszedł do świątyni, gdzie Bóg sprawił, że prorokował

Pytanie 31:
Ten test jest:
A. Wspaniały
B. Wyjątkowy
C. Fantastyczny
D. Doskonały

Rozwiązanie:
Odp. 1: B. Biblia nie mówi, którego dnia narodził się Jezus.
Odp. 2: B. Łuk 2:4 informuje że, Józef był „z Galilei, z miasta Nazaretu”. Szedł do Betlejem ze względu na spis, nie ze względu na fakt zamieszkiwania tam na stałe. Zresztą, wtedy miałby gdzie mieszkać.
Odp. 3: C. Łukasz 2:4 informuje nas, że właśnie z tego powodu, iż „był z domu i z rodu Dawida”, musiał stawić się w Betlejem.
Odp. 4: D. Mateusz (2:13-15) podaje jedynie, że musieli uciekać i że uciekli, bez szczegółów lokomocyjnych.
Odp. 5: C. Patrz Łukasza 2:7.
Odp. 6: A. Patrz Łukasza 2:7.
Odp. 7: D.
Odp. 8: D. Żadne nie są wymienione, choć zapewne jakieś były.
Odp. 9: C. „Mędrcy ze Wschodu” przychodzą do Jerozolimy, widzieli „bowiem gwiazdę jego na Wschodzie” (Mat. 2:2).
Odp. 10: A. Patrz Łukasza 2:9-12. Później pojawiły się zastępy wojsk niebieskich (w. 13), ale to nie one rozmawiały.
Odp. 11: D. Patrz Łukasza 2:12.
Odp. 12: B. Patrz Łukasza 2:14.
Odp. 13: C. Patrz Łukasza 2:13.
Odp. 14: D. W Ziemi Świętej śnieg nie pada. Na dalekiej północy Europy zapewne padał, bo tam pada zawsze:)
Odp. 15: A. Patrz Mateusza 2:2 i 2:9. Widzieli gwiazdę na wschodzie, która doprowadziła ich do Jerozolimy, gdy nie wiedzą, co robić dalej (werset 2). Gdy udali się w dalszą drogę pouczeni przez uczonych w piśmie, gwiazda znów się pojawiła i wskazała im Betlejem (w. 9), z czego bardzo się ucieszyli (w. 10).
Odp 16: A. Zobacz Mateusza 2:4-7.
Odp. 17:A. Zobacz Mateusza 1:19. Wynikała to z jego „prawości” – nie chciał jej zniesławić (wziął winę współżycia przed ślubem na siebie).
Odp. 18: B. Zobacz Mateusza 1:21.
Odp. 19: D. Zobacz Mateusza 2:11: to dary były trzy, a nie trzech mędrców.
Odp 20: B. W grece występuje słowo „magoi”, oznaczające albo technicznie „magów” (osoby parające się czarami), albo szerzej, doradców (mędrców) obecnych na ówczesnych dworach królewskich, których zadaniem było poznawanie woli bogów (patrz Daniela 2:2 i 13, gdzie również Daniel i jego towarzysze zostali zaliczeni do tego grona). Z Mateusza 2:2 dowiadujemy się, że znali się na gwiazdach, obserwowali ich ruch.
Odp 21: B. Zobacz Mateusza 2:8.
Odp. 22: C. Zobacz Mateusza 2:13.
Odp. 23: D. Zobacz Łukasza 2:1-3.
Odp 24: B. Zobacz Łukasza 1:39-40.
Odp. 25: B.
Odp. 26: D. Zobacz Jana 1:14.
Odp. 27: C. Zobacz Micheasza 5:2.
Odp. 28: D. Zobacz Mateusza 2:23.
Odp. 29: B. Zobacz Mateusza 2:11.
Odp. 30: C. Zobacz Łukasza 1:44
Odp. 31: Wszystkie odpowiedzi są poprawne;)

Pozdrawiam!

Mateusz Wichary

Reklama

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s