Daily Archives: 19 czerwca 2012

Religiofobia

Religiofobia to obawa wobec wszelkiego myślenia religijnego. Czyli wiążącego się z Kościołem, wiarą, Bogiem, zbawieniem, życiem wiecznym, pojęciem grzechu i dobrego uczynku, świętością, sprawiedliwością (definiowaną w odniesieniu do jakiegoś religijnego Prawa). Ta obawa za źródło ma – czasem uświadomioną, ale niestety zazwyczaj nieuświadomioną – ocenę religii jako takiej jako zjawiska szkodliwego. Wstecznego, ograniczającego, nie postępowego, szykanującego, faszystowskiego, agresywnego, wstydliwego, słowem – zła, dla niepoznaki przyjmującego pozór dobra. Czytaj dalej