Kim są baptyści?

WP_20140725_001Kościół Chrześcijan Baptystów jest kościołem chrześcijańskim i protestanckim, o ponad 400 letniej historii światowej i prawie 200 letniej w Polsce.

Wiara
Jako kościół chrześcijański podpisujemy się pod konstantynopolitańskim wyznaniem wiary, wspólnym dla Zachodniego i Wschodniego chrześcijaństwa. Czcimy więc Boga w Trójcy jedynego, wyznajemy pełne bóstwo i człowieczeństwo Jezusa Chrystusa, który dla naszego zbawienia zstąpił z nieba, bezgrzesznie żył, odkupił nas przez swą śmierć i zwyciężył nad grzechem i śmiercią przez zmartwychwstanie, na którego powtórne przyjście w chwale cały czas oczekujemy.

Jako kościół protestancki podpisujemy się pod zasadami Reformacji XVI wieku. Wierzymy, że:
tylko Pismo Święte (łac. sola Scriptura), a nie kościół, który często błądził, jest nieomylne. Dlatego nie uznajemy autorytetu papieży.
tylko Jezus Chrystus (łac. solo Christo), odwieczny Boży Syn, ma być wywyższony jako pośrednik między Ojcem a ludźmi, jako jedyny Zbawiciel. Dlatego nie czcimy świętych (w tym Marii) i się do nich nie modlimy.
tylko wiara (łac. sola fide) jest konieczna dla zbawiennego związku z Bogiem. Zbawienie jest niemożliwym do kupienia darem Boga, dawanym bez oczekiwania zapłaty, za darmo, tylko z łaski (łac. sola gratia) chętnie tym, którzy w wierze przychodzą do Zbawiciela. Dlatego wzywamy wszystkich ludzi do nawrócenia i chrzcimy tylko osoby, które tego doświadczyły. Nie przypisujemy stąd zbawiennej mocy sakramentom, ani nie widzimy potrzeby kapłanów. Komunia to Stół Pański, nie ołtarz. Jej znaczenie to bliskie spotkanie z Chrystusem, nie ofiara.
tylko dwie drogi po śmierci czekają na człowieka. Pojednani przez Chrystusa wierzący są oczyszczeni przez Jego zastępczą śmierć i dlatego od razu idą do Nieba. Wszyscy pozostali zostaną ukarani za swe grzechy, idą więc na potępienie. Dlatego nie wierzymy w czyściec, a mówienie o nim uważamy za szkodliwe usypianie sumień. Grzesznicy zamiast powierzyć swoje życie Chrystusowi, żyją dalej w niewierze licząc, że „nie są tacy źli” i jakoś im się uda, co jest szkodliwą i fałszywą iluzją.

Kościół 
Kościół Chrystusa w historii pojawia się wszędzie tam, gdzie Duch łączy chrześcijan, aby wspólnie służyli Zbawcy. Dlatego uważamy, że żadne wyznanie nie może sobie rościć prawa do wyłączności – i my też tego nie robimy.

Każdy wierzący ma bezpośredni kontakt z Bogiem, który jednak dokonuje się we wspólnocie. Dlatego podkreślamy powszechne kapłaństwo (znaczenie każdej jednostki i jej służenia Bogu) oraz potrzebę więzi w Kościele.

Nasze nabożeństwa są proste, kazania bezpośrednie i mocno osadzone w Biblii i osobistym przeżyciu jej prawd przez kaznodzieję. Pieśni współczesne, modlitwy spontaniczne. Kładziemy nacisk na Słowo Boże, szczerość, bliskość i praktyczną pomoc.

Zapraszamy na nabożeństwa każdego – Ciebie również 🙂 Kto wie, może Bóg zacznie w Tobie przez nie coś nowego?

Ewangelia, czyli Boży apel: rozpocznij swoje życie ze mną na nowo!
Kościół jest powołany do głoszenia Ewangelii – czyli wspaniałej wiadomości o tym, że przez Jezusa Chrystusa, pomimo naszych grzechów, możemy pogodzić się z Bogiem.

Chrystus zmarł za nasze grzechy. Bóg, nie pobłażając im chętnie więc je teraz przebacza tym wszystkim, którzy chcą rozpocząć swoje życie na nowo – z Bogiem i dla Boga. To możliwe i to dzieje się obecnie na całej ziemi! To najważniejsza decyzja, rozstrzygająca o wieczności każdego. To Jezus jest danym przez Boga Zbawicielem, który przez śmierć i zmartwychwstanie zwyciężył śmierć i zło. Tylko On jest Bogiem z nami; Bogiem, który zszedł pośród nas, aby zmieniać nasze życie.

Dlatego Jego chcemy czcić, poddając Mu się, aby nas zmieniał i prowadził. To najlepsze, co można ze sobą zrobić! Zachęcamy do tego i Ciebie! Niezależnie od tego, czy swoje życie wiary zwiążesz z nami, czy jakimkolwiek innym kościołem chrześcijańskim, żyj z Jezusem i dla Jezusa! Zacznij już dziś! Tego z całego serca Ci życzymy!

Pastor Mateusz Wichary

Niniejszy tekst jest informacją o Kościele Baptystów znajdującą się na tablicy informacyjnej przed Zborem w Sopocie.

Reklama

5 responses to “Kim są baptyści?

 1. Czy pełne człowieczeństwo w wydaniu baptystów uwzględnia to, że Jezus posiadał ludzką osobę bytową jak każdy prawdziwy człowiek? Innymi słowy, że Jego ludzka osoba zaczęła istnieć w określonej rzeczywistości czasoprzestrzeni? Czy raczej baptyści podzielają pogląd dominujący wśród „ortodoksyjnych teologów” kościoła zachodniego, którzy odmawiają człowieczeństwu Chrystusa osoby ludzkiej mniemając, iż był tylko osobą boską, która przyjęła nieupodmiotowioną ludzką naturę 🙂

  • Vede deus et vere homo – prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek – to ortodoksja od wieków i baptyści się z tym stwierdzeniem zgadzają. Obie prawdy sa w baptyzmie podkreslane. Pełne człowieczeństwo – jako potwierdzenie zrozumienia, bliskości i utożsamienia się Syna Bożego z nami; pełne Bóstwo – jako potwierdzenie zasadności oddawania czci. Pozdrawiam!

 2. Omnis homo verus est persona humana – każdy prawdziwy człowiek jest osobą ludzką. Jeżeli chrystologia baptystyczna poprzestaje na ogólnikowym stwierdzeniu – prawdziwy Bóg, prawdziwy człowiek – to jest strasznie uboga tym bardziej, że teologia od wieku IV poczyniła niesamowite postępy. Nie mówiąc o tym, że sama „ortodoksja” przeszła niesamowitą ewolucję i to co wtedy uznawano za ortodoksyjne dzisiaj ortodoksyjnym nie jest.

  Bycie prawdziwym człowiekiem w pełnym tego słowa znaczeniu to bycie ludzką osobą, natomiast bycie prawdziwym Bogiem (w znaczeniu ontycznym) to bycie osobą boską. Rodzi to poważny problem natury logicznej – iloma osobami był Jezus? Zresztą spór o ludzką osobę Jezusa sięga czasów, gdy tzw. ortodoksja w miarę okrzepła w wieku IV po długich narodzinach w bólach od wieku II – kopie o to kruszyli chociażby Augustyn z Hippony z Apolinarym z Laodycei. Szeroki konsensus wygląda dzisiaj tak, że odmawia się Jezusowi osoby ludzkiej (pomijam katastrofalne skutki jakie to niesie dla prawdziwego człowieczeństwa Jezusa) a mniema, że podmiotem działania człowieka Jezusa jest osoba boska.

  Moje pytanie dotyczyło stosunku baptystów do tej kwestii.
  Pozdrawiam

 3. Jedna osoba, dwie natury – to stanowisko baptystyczne, niezależnie od wszystkich pytań, jakie to rodzi 🙂 Pozdrawiam!

 4. Inciderunt in Scyllam miseri cupientes vitare Charybdim. Również Pozdrawiam 🙂

Odpowiedz na mateuszw Anuluj pisanie odpowiedzi

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s