Daily Archives: 5 Maj 2020

Mój w niebie dom

Dzisiaj dzięki wpisowi brata Mieczysława Piotrowskiego rano uwielbiałem Boga pieśnią rosyjską „Moj w niebie kraj radnoj”. I pozwoliłem sobie ją przetłumaczyć na swój ojczysty język. Zachęcam do dołączenia w śpiewie:)

Mój w niebie dom

1. Gdzie Ojca mego tron

Mój w niebie dom!

Gdzie dan na wieki schron

Mój w niebie dom!

Tu idę poprzez mrok

Tu wróg mi myli krok

Tam nowej pieśni ton

Mój w niebie dom!

2. Choć cierpieć przyjdzie mi

Mam w niebie dom!

Choć ciężar, pot i łzy

Mam w niebie dom!

Wiem, Chrystus nosił krzyż

ja za Nim idę wzwyż

gdzie wieniec da na skroń

Mam w niebie dom!

3. Czas minie szybko tu

Tam w niebie dom!

Czas wojen, smutków, trwóg

Tam w niebie dom!

Przez noce i we dnie

byliśmy jak we śnie

Czas już obudzić się

Tam w niebie dom!

4. Chrystusa pewny gród

Nasz w niebie dom!

Zbudował miasto cud

Nasz w niebie dom!

Wiernych Mu pieśń tam brzmi

Zaśpiewam ja wśród nich

Tam wszystkim w wszystkim On

Nasz w niebie dom!