Category Archives: protestantyzm

Boży sąd nad pychą (Ks. Daniela 5)

Będziemy dalej przechodzić przez księgę Daniela. Otwórzmy dzisiaj piąty rozdział. Czytaj dalej

Praca

Jak żyć w świecie zmartwychwstania?

Dialogów nadzieje i pułapki

Speech bubbles connection made with social media icons set. Vector file layered for easy manipulation and custom coloring.

Mateusz Wichary

Dialog to poważne podejście do drugiej osoby. To nastawienie się na słuchanie. To okazanie szacunku przez chęć zrozumienia drugiej strony. To zainwestowanie potrzebnego do tego czasu i wysiłku.

Dialog więc to wywyższenie. Polskie, jakkolwiek niezbyt mądre powiedzenie, „ryby i dzieci głosu nie mają” ukazuje, że nie wszyscy mają do dialogu prawo. To potraktowanie kogoś serio. Czytaj dalej

Jak opierać się na Bogu?

 

skała

Kazanie wygłoszone w Sopocie, a opublikowane w Miesięczniku Słowo Prawdy.

Zapraszam:

http://www.baptysci.pl/tematycznie/89-kazania/2839-jak-opierac-sie-na-bogu

Naczęstsze pytania o protestantyzm – darmowy ebook:)

okładkaJest mi bardzo przyjemnie ogłosić, że moja książka – „Najczestsze pytania o protestantyzm”, która powstała w oparciu o pytania z zakładki na moim blogu (jako poszerzona jego wersja) jest obecnie dostępna jako darmowy e-book, dzięki pomocy brata Jarka Jankowskiego.

Zachęcam do ściągnięcia tutaj:

http://virtualo.pl/najczestsze_pytania_protestantyzm/duchowosc/duchowosc_religia/ebook/c238i133167/

i tutaj:

https://www.smashwords.com/books/view/371191

Miłego czytania! 🙂

Kim są baptyści?

WP_20140725_001Kościół Chrześcijan Baptystów jest kościołem chrześcijańskim i protestanckim, o ponad 400 letniej historii światowej i prawie 200 letniej w Polsce.

Wiara
Jako kościół chrześcijański podpisujemy się pod konstantynopolitańskim wyznaniem wiary, wspólnym dla Zachodniego i Wschodniego chrześcijaństwa. Czcimy więc Boga w Trójcy jedynego, wyznajemy pełne bóstwo i człowieczeństwo Jezusa Chrystusa, który dla naszego zbawienia zstąpił z nieba, bezgrzesznie żył, odkupił nas przez swą śmierć i zwyciężył nad grzechem i śmiercią przez zmartwychwstanie, na którego powtórne przyjście w chwale cały czas oczekujemy.

Jako kościół protestancki podpisujemy się pod zasadami Reformacji XVI wieku. Wierzymy, że:
tylko Pismo Święte (łac. sola Scriptura), a nie kościół, który często błądził, jest nieomylne. Dlatego nie uznajemy autorytetu papieży.
tylko Jezus Chrystus (łac. solo Christo), odwieczny Boży Syn, ma być wywyższony jako pośrednik między Ojcem a ludźmi, jako jedyny Zbawiciel. Dlatego nie czcimy świętych (w tym Marii) i się do nich nie modlimy.
tylko wiara (łac. sola fide) jest konieczna dla zbawiennego związku z Bogiem. Zbawienie jest niemożliwym do kupienia darem Boga, dawanym bez oczekiwania zapłaty, za darmo, tylko z łaski (łac. sola gratia) chętnie tym, którzy w wierze przychodzą do Zbawiciela. Dlatego wzywamy wszystkich ludzi do nawrócenia i chrzcimy tylko osoby, które tego doświadczyły. Nie przypisujemy stąd zbawiennej mocy sakramentom, ani nie widzimy potrzeby kapłanów. Komunia to Stół Pański, nie ołtarz. Jej znaczenie to bliskie spotkanie z Chrystusem, nie ofiara.
tylko dwie drogi po śmierci czekają na człowieka. Pojednani przez Chrystusa wierzący są oczyszczeni przez Jego zastępczą śmierć i dlatego od razu idą do Nieba. Wszyscy pozostali zostaną ukarani za swe grzechy, idą więc na potępienie. Dlatego nie wierzymy w czyściec, a mówienie o nim uważamy za szkodliwe usypianie sumień. Grzesznicy zamiast powierzyć swoje życie Chrystusowi, żyją dalej w niewierze licząc, że „nie są tacy źli” i jakoś im się uda, co jest szkodliwą i fałszywą iluzją.

Kościół 
Kościół Chrystusa w historii pojawia się wszędzie tam, gdzie Duch łączy chrześcijan, aby wspólnie służyli Zbawcy. Dlatego uważamy, że żadne wyznanie nie może sobie rościć prawa do wyłączności – i my też tego nie robimy.

Każdy wierzący ma bezpośredni kontakt z Bogiem, który jednak dokonuje się we wspólnocie. Dlatego podkreślamy powszechne kapłaństwo (znaczenie każdej jednostki i jej służenia Bogu) oraz potrzebę więzi w Kościele.

Nasze nabożeństwa są proste, kazania bezpośrednie i mocno osadzone w Biblii i osobistym przeżyciu jej prawd przez kaznodzieję. Pieśni współczesne, modlitwy spontaniczne. Kładziemy nacisk na Słowo Boże, szczerość, bliskość i praktyczną pomoc.

Zapraszamy na nabożeństwa każdego – Ciebie również 🙂 Kto wie, może Bóg zacznie w Tobie przez nie coś nowego?

Ewangelia, czyli Boży apel: rozpocznij swoje życie ze mną na nowo!
Kościół jest powołany do głoszenia Ewangelii – czyli wspaniałej wiadomości o tym, że przez Jezusa Chrystusa, pomimo naszych grzechów, możemy pogodzić się z Bogiem.

Chrystus zmarł za nasze grzechy. Bóg, nie pobłażając im chętnie więc je teraz przebacza tym wszystkim, którzy chcą rozpocząć swoje życie na nowo – z Bogiem i dla Boga. To możliwe i to dzieje się obecnie na całej ziemi! To najważniejsza decyzja, rozstrzygająca o wieczności każdego. To Jezus jest danym przez Boga Zbawicielem, który przez śmierć i zmartwychwstanie zwyciężył śmierć i zło. Tylko On jest Bogiem z nami; Bogiem, który zszedł pośród nas, aby zmieniać nasze życie.

Dlatego Jego chcemy czcić, poddając Mu się, aby nas zmieniał i prowadził. To najlepsze, co można ze sobą zrobić! Zachęcamy do tego i Ciebie! Niezależnie od tego, czy swoje życie wiary zwiążesz z nami, czy jakimkolwiek innym kościołem chrześcijańskim, żyj z Jezusem i dla Jezusa! Zacznij już dziś! Tego z całego serca Ci życzymy!

Pastor Mateusz Wichary

Niniejszy tekst jest informacją o Kościele Baptystów znajdującą się na tablicy informacyjnej przed Zborem w Sopocie.

Królestwo i patriotyzm

Bóg ojczyznaM. Wichary

„Świat nie jest domem mym” – śpiewamy w naszych zborach.

I to prawda. Zborowi w Filippi, weteranom nawróconym na chrześcijaństwo, którzy szczycili się wyjątkowymi przywilejami ziemskimi ze względu na swe rzymskie obywatelstwo, apostoł Paweł przypomina, że „nasza ojczyzna jest w niebie” (Flp 3:20). A nasz Pan stwierdza wprost o swych prawdziwych uczniach: „nie są z tego świata, jak i Ja nie jestem z tego świata” (J 17:16).

Trzeba to usłyszeć i przyjąć. Nie jesteśmy z tego świata. Nasza Ojczyzna jest w niebie. A jesteśmy tutaj – no właśnie – kim? I po co? Czytaj dalej

Apolityczność, czy amoralność?

woman-peering-over-crowd-001

M. Wichary

Często mówi się, że chrześcijanie (kościół) powinni być apolityczni.

Myślę,że warto się nad tym chwilę zastanowić. Czytaj dalej

Boża historia

windowMateusz Wichary

Historia jest ważna dla Boga. I to historia w obu swoich wymiarach: czyli i to, co się dzieje, i opis tego, co się dzieje. Zarówno jedno, jak i drugie bowiem, nazywamy historią. Czytaj dalej