Tag Archives: czym jest reformacja

Dlaczego Święto Reformacji?

ReformatorzyM. Wichary

Święto Reformacji łączy się z 31 października. Bezpośrednim wydarzeniem, z jakim związana jest ta data jest przybicie do drzwi kościoła w Wittenberdze przez Marcina Lutra w 1517 r. 95 tez reformy kościoła. To moment, od którego datuje się początek Reformacji w kościele chrześcijańskim. Spowodował on powstanie nowego nurtu w chrześcijaństwie – obok prawosławia i katolicyzmu – zwanego protestantyzmem. Nazwa łączy się z postawą, jaką zajął wobec sytuacji w europejskim kościele w XVI wieku. Czytaj dalej