Tag Archives: evangelicals tłumaczenie

Czy „ewangelicy” i „ewangelikaliści” to to samo?

time_evangelicals

Nie. Ewangelik to staropolskie określenie protestanta. Dzisiaj jednak stosuje się je jako określenie protestanta należącego do jednego z bardziej tradycyjnych kościołów protestanckich, charakteryzujących się skupieniem na liturgii, wykształtowanej teologii wyznaniowej, trudnościami z misyjnością. W Polsce będzie to luteranin (inaczej: wierny kościoła ewangelicko-augsburskiego), reformowany (wierny kościoła ewangelicko-reformowanego) i co ciekawe metodysta (wierny kościoła ewangelicko-metodystycznego). Intencję taką widać w przyjętych przez owe kościoły nazwach, które wszystkie zawierają określenie „ewangelicki”.

Czytaj dalej