Tag Archives: jednostka

Różne wolności. Państwo i Bóg jako punkt odniesienia dla wolności człowieka

Autor: Mateusz Wichary

…albowiem w Nim żyjemy i poruszamy się i jesteśmy.
Dz 17:28

Świat należy zagospodarować. Świat jest doświadczalną rzeczywistością, która potrzebuje wyjaśnienia. Czytaj dalej