Tag Archives: liturgia protestancka

Dlaczego protestanci nie mają liturgii?

ewM. Wichary

 

Wszystkie kościoły mają liturgię jeśli poprzez liturgię rozumie się określony porządek nabożeństwa. Zazwyczaj jednak tym mianem okresla się ściśle skodyfikowany i opisany aż do najdrobniejszych szczegółów przebieg nabożeństw, charakterystyczny dla kościoła katolickiego, prawosławnego i części tradycyjnych kościołów protestanckich (choć nawet w luteranizmie czy trdycyjnych kościołach reformowanych owa liturgia jest proporcjonalnie do kościoła katolickiego znacznie ograniczona). Czytaj dalej

Jak wygląda nabożeństwo protestanckie?

370 M. Wichary

Nabożeństwa protestanckie są oszczędne w formie (porównywalnie z katolickimi). W centrum nie ma sakramentów lecz głoszone Słowo Boże – kazanie z Pisma Świętego. Zarówno oszczędność form jak centralne znaczenia kazania wynika z przekonania, że właśnie Słowo Boże powinno stać w centrum uwagi człowieka – a więc nic innego nie powinno skupiać większej uwagi ani jej rozpraszać w trakcie kazania (stąd oszczędność form wystroju kaplic oraz taki układ nabożeństwa, który eksponuje kazanie). Słowo jest bowiem środkiem, przez który Bóg zradza do nowego życia oraz duchowo pokrzepia wierzących. Czytaj dalej