Tag Archives: małżeństwo

Deklaracja Manhattańska

Mateusz Wichary

„Jesteśmy prawosławnymi, katolickimi i ewangelicznymi chrześcijanami, którzy zjednoczyli się dla potwierdzenia podstawowych prawd o sprawiedliwości i wspólnym dobru oraz dla wezwania naszych współbliźnich, wierzących i niewierzących, aby wraz z nami je poparli.  Oto one:

  1. Świętość życia ludzkiego
  2. Cześć małżeństwa jako jedności między małżonkiem i żoną
  3. Prawo do wolności sumienia i religii.

Tak samo, jak prawdy te są podstawami godności ludzkiej i dobrobytu społecznego, tak też są nienaruszalne i bezdyskusyjne. Ponieważ są coraz mocniej atakowane przez potężne siły w naszej kulturze, jesteśmy zmuszeni do wypowiedzenia się w ich obronie, oddania się dla szacunku wobec nich, niezależnie od tego, jakie naciski zostaną na nas wywarte, abyśmy się ich wyrzekli lub im sprzeniewierzyli. Opowiadamy się z całą mocą za nimi nie jako reprezentanci jakichkolwiek politycznych grup ale jako naśladowcy Jezusa,  ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana, który jest Drogą, Prawda i Życiem.”

Te słowa wprowadzają do tekstu Deklaracji Manhattańskiej (ang. The Manhattan Declaration), która została opublikowana 20 listopada bieżącego roku. Czytaj dalej

Metroseksualność

200507240002_00Mateusz Wichary

Popularną postawą obecnie jest metroseksualność. To wyzwolenie się od tradycyjnych ról i obowiązków przypisanych odpowiednio kobiecie i mężczyźnie, dla własnej przyjemności u męzczyzn. To przejaw uniseksualności, czyli przekonania, iż ostatecznie róznice między kobietą a mężczyzną są względne i kulturowe. Powinny być więc sprawą osobistego wyboru. W przeciwnym razie,  w świetle wielu współcześnie promowanych wizji człowieka, są źródłem zniewolenia jednostki. Narzucenia jej czegoś gwałtem, jej poniżeniem. Ograniczają bowiem możliwości samorealizacji, rozumianej jako Czytaj dalej

Obowiązki mężów i żon względem siebie

Autor: Richard Baxter

Na całym świecie bezbożni i samolubni ludzie wstępują we wszelkiego rodzaju związki z pragnieniem służenia sobie samym i zaspokajaniu swego ciała, nie wiedząc ani nie troszcząc się o to, czego się od nich wymaga. Ich pragnieniem jest cześć, zysk bądź przyjemności jakie im może zapewnić dany związek, a nie to, czego Bóg i człowiek wymagają bądź oczekują od nich. Czytaj dalej

Szcęście Boga i człowieka w teologii J. Pipera cz.III

Autor: Mirosław Zawadzki

Część III: Szczęście człowieka w refleksji J. Pipera Czytaj dalej