Tag Archives: protestanckie wyznania wiary

Konfesja Westminsterska z 1646[prezbiterianie]

Rozdział l. Pismo Święte Czytaj dalej

Katechizm Heidelberski 1562 r. [reformowani]

Najbardziej chyba popularne reformowane kontynentalne (czyli europejskie prócz Wysp Brytyjskich) wyznanie wiary; jedno z 3 wyznań wchodzących w skład tzw. Trzech Form Jedności, czyli zboru trzech najważniejszych kontynentalnych reformowanych wyznań, które funkcjonują do dziś. Katechizm ten ma wyjątkową strukturę, opartą o Rz 7:24-25, Czytaj dalej

Siedem Artykułów Wiary z Schleitheim z 1527r.

Opr. i tłum z jęz. ang. na podst. tłum. J.C. Wegner’a – M. Wichary

Wprowadzenie
Siedem artykułów Wiary z Schelitheim to jeden z niewielu zachowanych dokumentów anabaptystycznych – świadectw z pierwszej ręki ich wiary i pobożności. Czytaj dalej

Londyńskie Wyznanie Wiary z 1689 r. [baptystyczne]

Londyńskie Wyznanie Wiary z 1689 r. to drugie w historii baptystyczne wyznanie wiary po Wyznaniu 7 Zborów Londyńskich z 1644 r. Czytaj dalej