Tag Archives: Przykazania

Dziesięć Przykazań: cz.I: wprowadzenie

 Autor: Szymon Matusiak

Nasz Zbawiciel przy pewnej okazji oświadczył: „Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie (Jana 14:15). Apostoł Jan wyraził podobną myśl w swoim liście: Czytaj dalej