Tag Archives: władza

Sprawiedliwość i prawo

policjaMateusz Wichary

Oglądałem wczoraj film o mężczyźnie, który widząc korupcję i bezwład policji zdecydował się wziąć wymierzanie sprawiedliwości w swoje ręce. Zmontował grupę podobnych sobie, którzy po pewnym czasie zaczęli mieć wątpliwości, czy mają do tego prawo.

Mają, czy nie?

Czytaj dalej

Wolność

M. Wichary

wolnoścWolność to pojęcie bardzo zwodnicze. Wszyscy chcą być wolni, przy czym różne koncepcje wolności wzajemnie sie wykluczają.  Na czym więc polega bycie wolnym?

 

W najogólniejszym sensie, myślę, na  zdolności realizacji swoich pragnień.  W tym sensie wolny jest zarówno pijak, który żyje, aby pić, narkoman, który żyje, aby ćpać,  jak naukowiec, żeby odkrywać jakieś nowe zjawiska, biznesmen by zarabiać więcej pieniędzy, chrześcijanin, aby chwalić Boga, czy morderca-sadysta, aby zabijać i czerpać z tego satysfakcję.  Oczywiście, o ile ktoś/ coś nie stawia im wszystkim bariery w realizacji owych pragnień.

Czytaj dalej

Klapsy, wolność i posłuszeństwo Bogu

rodzinaM. Wichary

Gazeta Prawna z 3 lutego 2009  podaje:

„Zakaz stosowania kar cielesnych wobec dzieci, możliwość odebrania dziecka przez pracownika socjalnego, gdy rodzic jest nietrzeźwy, a także możliwość wydania nakazu opuszczenia lokalu na etapie postępowania prokuratorskiego – przewiduje projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Kary cielesne stosowane wobec dzieci nie będą tolerowane – powiedział premier po spotkaniu z przedstawicielami organizacji pozarządowych. W ocenie Tuska, projekt ten jest „kluczem do rozpoczęcia kampanii przeciw przemocy, szczególnie przeciw biciu dzieci”.”

 

Jak chrześcijanin powinien ocenić te słowa?

  Czytaj dalej

Łk 4:1-15 Kuszenie Jezusa

 Dlaczego Jezus był w ogóle kuszony? Co to znaczy? I czemu tak a nie inaczej?

Czytaj dalej