Tag Archives: wolnośc religijna

Deklaracja Manhattańska

Mateusz Wichary

„Jesteśmy prawosławnymi, katolickimi i ewangelicznymi chrześcijanami, którzy zjednoczyli się dla potwierdzenia podstawowych prawd o sprawiedliwości i wspólnym dobru oraz dla wezwania naszych współbliźnich, wierzących i niewierzących, aby wraz z nami je poparli.  Oto one:

  1. Świętość życia ludzkiego
  2. Cześć małżeństwa jako jedności między małżonkiem i żoną
  3. Prawo do wolności sumienia i religii.

Tak samo, jak prawdy te są podstawami godności ludzkiej i dobrobytu społecznego, tak też są nienaruszalne i bezdyskusyjne. Ponieważ są coraz mocniej atakowane przez potężne siły w naszej kulturze, jesteśmy zmuszeni do wypowiedzenia się w ich obronie, oddania się dla szacunku wobec nich, niezależnie od tego, jakie naciski zostaną na nas wywarte, abyśmy się ich wyrzekli lub im sprzeniewierzyli. Opowiadamy się z całą mocą za nimi nie jako reprezentanci jakichkolwiek politycznych grup ale jako naśladowcy Jezusa,  ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana, który jest Drogą, Prawda i Życiem.”

Te słowa wprowadzają do tekstu Deklaracji Manhattańskiej (ang. The Manhattan Declaration), która została opublikowana 20 listopada bieżącego roku. Czytaj dalej