Tag Archives: wolność w Chrystusie

Wolne serce

Mateusz Wichary

Wolność, mówiąc najprościej, to niezależność. Jej przeciwieństwo to zależność, czyli  niewola, poddanie, posłuszeństwo.

Wolność tak rozumiana nie może być absolutna, bowiem nie istnieje życie nie posiadające jakichkolwiek zasad. A wszelkie zasady to jakaś zależność. Tak rozumiana wolność nie byłaby również niczym ważnym, bowiem zależność, poddanie i posłuszeństwo Bogu (o niewoli mówić nie można, skoro adoptuje On takie osoby do swojej rodziny i staje się dla nich Ojcem) jest najbardziej wartościową postawą, jaka istnieje. Czytaj dalej