Tag Archives: wolność

Wolne serce

Mateusz Wichary

Wolność, mówiąc najprościej, to niezależność. Jej przeciwieństwo to zależność, czyli  niewola, poddanie, posłuszeństwo.

Wolność tak rozumiana nie może być absolutna, bowiem nie istnieje życie nie posiadające jakichkolwiek zasad. A wszelkie zasady to jakaś zależność. Tak rozumiana wolność nie byłaby również niczym ważnym, bowiem zależność, poddanie i posłuszeństwo Bogu (o niewoli mówić nie można, skoro adoptuje On takie osoby do swojej rodziny i staje się dla nich Ojcem) jest najbardziej wartościową postawą, jaka istnieje. Czytaj dalej

Leon Zawodowiec i nasze oszczędności

Mateusz Wichary

Pamiętam scenę z Leona Zawodowca, w której Leon tłumaczy swojej młodej przyjaciółce dlaczego wszystkie oszczędności trzyma dla niego jego pracodawca: „to tak jak w banku. Tylko, że bezpieczniej.” Czytaj dalej

Wolność

M. Wichary

wolnoścWolność to pojęcie bardzo zwodnicze. Wszyscy chcą być wolni, przy czym różne koncepcje wolności wzajemnie sie wykluczają.  Na czym więc polega bycie wolnym?

 

W najogólniejszym sensie, myślę, na  zdolności realizacji swoich pragnień.  W tym sensie wolny jest zarówno pijak, który żyje, aby pić, narkoman, który żyje, aby ćpać,  jak naukowiec, żeby odkrywać jakieś nowe zjawiska, biznesmen by zarabiać więcej pieniędzy, chrześcijanin, aby chwalić Boga, czy morderca-sadysta, aby zabijać i czerpać z tego satysfakcję.  Oczywiście, o ile ktoś/ coś nie stawia im wszystkim bariery w realizacji owych pragnień.

Czytaj dalej

Różne wolności. Państwo i Bóg jako punkt odniesienia dla wolności człowieka

Autor: Mateusz Wichary

…albowiem w Nim żyjemy i poruszamy się i jesteśmy.
Dz 17:28

Świat należy zagospodarować. Świat jest doświadczalną rzeczywistością, która potrzebuje wyjaśnienia. Czytaj dalej