Monthly Archives: Październik 2013

Nieustająca Reformacja

Yo refZapraszam:

http://mateuszwichary.natemat.pl/80475,nieustajaca-reformacja

Wykłady z Listu do Galacjan

Zap1385168_730548130295172_366051684_nraszam do odsłuchania 4 wykładów z Listu do Galacjan wygłoszonych w I Zborze Baptystycznym w Białymstoku, w dn. 5 października br. :

http://www.baptysci.bialystok.pl/multimedia/wykady/1238-nauczanie-biblijne

Kazanie 4, kończące cykl było kazaniem na niedzielnym nabożeństwie:

http://www.baptysci.bialystok.pl/przgldaj-kazania/1231-yj-w-duchu-w-yczliwoci-i-ukrzyowaniu

Powaga

trampki

Polecam na:

http://mateuszwichary.natemat.pl/76711,powaga