Monthly Archives: Grudzień 2012

Słowo ciałem się stało

schody w dół 2Mateusz Wichary

A Słowo ciałem się stało i zamieszkało pośród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. (J 1:14)

Jan pisze o narodzeniu Jezusa najdziwniej. Łatwo może ten werset się śpiewa, ale ciężej się nad nim zatrzymać i wyciągnąć z niego wnioski. Opisy Mateusza i Łukasza są plastyczne, chwytają za serce. A Jan? O czym pisze Jan? Co z tym wszystkim mamy zrobić? Jak to odnieść do narodzenia Jezusa i dalej, do swojego życia? Spróbujmy. Czytaj dalej