Monthly Archives: Październik 2011

Poznanie Pana i dzieci

Mateusz Wichary

A gdy również całe to pokolenie wymarło i nastało po nich inne pokolenie, które nie znało Pana ani tego, co On uczynił dla Izraela, zaczęli synowie izraelscy czynić zło w oczach Pana i służyli Baalom.
Joz 2:11

Problem
Problem następców Jozuego jest odwieczny i stały. Co zrobić, by kolejne pokolenie poznało Pana? Czytaj dalej

Świat zawiści

Mateusz Wichary

„Tenże Daniel wyróżniał się wśród satrapów i ministrów, gdyż był w nim nadzwyczajny duch i król zamierzał go ustanowić nad całym królestwem. Satrapowie zaś i ministrowie szukali w sprawach państwowych pozoru do skargi przeciwko Danielowi…”
Dan 6:4-5

Oto zawiść. Często utożsamiamy ją z zazdrością, ale błędnie. Zazdrość może być pozytywną cechą. Czytaj dalej