Monthly Archives: Sierpień 2010

Nie tylko Darwin. O napięciach między nauką a wiarą

dr Janusz Kucharczyk

Spory o teorię ewolucji są najbardziej znanym aspektem konfliktu wiary z nauką. Mam wrażenie, że czasami się je do tego redukuje. Może się wydawać, że całe zamieszanie da się sprowadzić do Darwina jako źródła zamętu. Ale przecież już chociażby spór o to, jak długo istnieje wszechświat, wykracza poza biologię, leży w gestii kosmologii. Nawet spór o powstanie życia wykracza poza samego Darwina i jego teorię ewolucji. Ta ostatnia nie miała pierwotnie zamiaru odpowiadać na pytanie o początek życia. Darwina interesowało jedynie pochodzenie gatunków. Powstanie życia należy do obszaru zainteresowania chemii, nie biologii; ta ostatnia życie zakłada jako istniejące i nie pyta, skąd się wzięło.

Czytaj dalej

Feminizm w różnych odsłonach

M. Wichary

Typowo protestanckim rysem pobożności jest brak pobożności maryjnej. Oczywiście, również w ogóle pobożności związanej z kultem świętych. Wynika to z zasady „tylko Chrystus”, która stwierdza, iż Bóg wybrał wyłącznie jednego pośrednika, którego pośrednictwo uznaje za właściwe i Jemu przynoszące satysfakcję. Jest nim pośrednictwo Jego umiłowanego, jednorodzonego Syna, który stał się człowiekiem i którego wywyższenie jest celem Ojca. Stąd, „korzystanie z usług” innych pośredników niszczy wyjątkowość Syna, co nie podoba się Ojcu, i Duchowi, który do Ojca przez Syna właśnie grzeszników prowadzi. Czytaj dalej

Najważniejsze przesłanie

M. Wichary

Ewangelię, czyli Boże przesłanie o ratunku, które jest – słowami św. Pawła – mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, które jest największym skarbem Kościoła, zdeponowanym w Piśmie Świętym, które należy głosić wszelkiemu stworzeniu oraz samemu sobie, w każdej chwili, jako Boże konieczne orędzie łaski, można streścić następująco: Czytaj dalej

Kilka młodzieżowych wykładów

Tutaj znajdziecie kilka wykładów audio dla młodzieży z obozu w Dyminie.

Pozdrawiam wakacyjnie,

z Bogiem!
mw