Monthly Archives: Czerwiec 2013

Boże pokolenia

sztafetaMateusz Wichary

Pan jest królem na wieki, jest Bogiem Twoim Syjonie, po wszystkie pokolenia.
Ps 146:10.

Historia to pokolenia. Oczywiście, można również powiedzieć bardziej ogólnie: to upływający czas, to mijające wieki, stulecia. Ale to mało praktyczne przedstawienie historii. Ostatecznie jaki mamy wpływ na mijanie lat i wieków? Żaden.
Kiedy jednak czytamy w Biblii o upływie czasu, pojawia się on bardzo często właśnie jako następujące po sobie pokolenia. To ujęcie bardzo praktyczne. Czytaj dalej