Monthly Archives: Listopad 2010

Trójjedyność Boga a misja

M. Wichary

Trójjedyna natura Boża objawiła się w Nowym Testamencie. Dopiero z perspektywy tego objawienia widać znaki tej rzeczywistości obecne w Starym. Dlaczego Bóg tak zaplanował, że w czasach Starego Przymierza skupił się w swym objawieniu na prawdzie istnienia tylko jednego prawdziwego Boga – Stwórcy i Pana Wszechświata, podczas gdy w czasach Nowego uzupełnił ją nauką o istnieniu trzech osób – Ojca, Syna i Ducha? Czytaj dalej