Monthly Archives: Listopad 2009

Deklaracja Manhattańska

Mateusz Wichary

„Jesteśmy prawosławnymi, katolickimi i ewangelicznymi chrześcijanami, którzy zjednoczyli się dla potwierdzenia podstawowych prawd o sprawiedliwości i wspólnym dobru oraz dla wezwania naszych współbliźnich, wierzących i niewierzących, aby wraz z nami je poparli.  Oto one:

  1. Świętość życia ludzkiego
  2. Cześć małżeństwa jako jedności między małżonkiem i żoną
  3. Prawo do wolności sumienia i religii.

Tak samo, jak prawdy te są podstawami godności ludzkiej i dobrobytu społecznego, tak też są nienaruszalne i bezdyskusyjne. Ponieważ są coraz mocniej atakowane przez potężne siły w naszej kulturze, jesteśmy zmuszeni do wypowiedzenia się w ich obronie, oddania się dla szacunku wobec nich, niezależnie od tego, jakie naciski zostaną na nas wywarte, abyśmy się ich wyrzekli lub im sprzeniewierzyli. Opowiadamy się z całą mocą za nimi nie jako reprezentanci jakichkolwiek politycznych grup ale jako naśladowcy Jezusa,  ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana, który jest Drogą, Prawda i Życiem.”

Te słowa wprowadzają do tekstu Deklaracji Manhattańskiej (ang. The Manhattan Declaration), która została opublikowana 20 listopada bieżącego roku. Czytaj dalej

Pochodzenie, IQ i różne kościoły

koronacjaMateusz Wichary

„Przypatrzcie się sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu…”
1Kor 1:26

Księżna Huntington, nawrócona przez Georga Whitefielda, mawiała podobno, że została zbawiona ze względu na literę „m.” Ta litera różni bowiem angielskie słowo wielu (many) od słowa żaden (not any) w tym wersecie, sprawiając, że zarówno bogaci jak arystokracja ma do zbawienia wciąż drzwi otwarte.

Faktem jednak pozostaje obserwacja Pawła, przynajmniej wobec zboru korynckiego, iż większość nawróconych nie była ani mądra (wykształcona), ani bogata, ani wysokiego pochodzenia. Czytaj dalej

Dlaczego Święto Reformacji?

ReformatorzyM. Wichary

Święto Reformacji łączy się z 31 października. Bezpośrednim wydarzeniem, z jakim związana jest ta data jest przybicie do drzwi kościoła w Wittenberdze przez Marcina Lutra w 1517 r. 95 tez reformy kościoła. To moment, od którego datuje się początek Reformacji w kościele chrześcijańskim. Spowodował on powstanie nowego nurtu w chrześcijaństwie – obok prawosławia i katolicyzmu – zwanego protestantyzmem. Nazwa łączy się z postawą, jaką zajął wobec sytuacji w europejskim kościele w XVI wieku. Czytaj dalej