Monthly Archives: Lipiec 2012

Chrześcijański znicz

Oczywiście, mówienie o chrześcijańskości znicza olimpijskiego może spotkać się ze słuszną krytyką. I nie mówię o braciach i siostrach, którzy z zasady oceniają negatywnie wszystko, co nie jest spotkaniem modlitewnym bądź grupą biblijną, bo akurat ich ocena nic w poznanie świata nie wnosi. Czytaj dalej