Monthly Archives: Wrzesień 2011

Czas(y) z Bogiem

M. Wichary

Twój czas z Bogiem dużo o Tobie mówi. Również o Twoim kościele.

Oto krótka analiza sposobów kontaktowania się z Bogiem. Czytaj dalej

Męski świat

Mateusz Wichary

„Gdy Achitofel widział, że jego rada nie została wykonana, osiodłał swojego osła i ruszył do swojego domu w mieście rodzinnym. Potem rozporządził swoim domem i powiesił się”
2Sam 17:23

Achitofel zawsze bardzo mi imponował. Oto człowiek, którego rada „znaczyła tyle samo, co wyrocznia Boża; tyle znaczyła każda rada Achitofela zarówno u Dawida, jak u Absaloma” (2Sam 16:23). Człowiek który WIEDZIAŁ, co należy uczynić. Wiedział, przez swą dojrzałość i wnikliwość. Czytaj dalej

Światopoglądy w filozofii, kulturze, życiu i wśród chrześcijan

dr Janusz Kucharczyk

Nikt z nas nie jest obiektywny. Każdy z nas jest bardziej wrażliwy na jakiś aspekt rzeczywistości, a mniej zwraca uwagę na inny. Dotyczy to zarówno ludzi wierzących jak i niewierzących. W efekcie powstają światopoglądy, czyli wyrywkowe, mniej lub bardziej stronnicze formy patrzenia na świat. Czytaj dalej