Monthly Archives: Grudzień 2010

Nadzieja

M. Wichary

Nadzieja to przekonanie, że przyszłość będzie dobra. Może to oznaczać oczekiwanie na dobre zmiany. Poprawę. Może oznaczać po prostu oczekiwanie na skutki naszych działań, które podjęliśmy.

Nadzieja dotycząc przyszłości, która okazuje się różna, sprawdza się bądź nie. Możemy mieć nadzieję na coś, co się nie wydarzy. Możemy również nie mieć nadziei na coś, co właśnie nastąpi. Można by więc powiedzieć, że ostatecznie nie ma sensu mieć nadziei, bo i tak będzie, co będzie, niezależnie od naszej nadziei. To jednak błąd. Czytaj dalej

Wigilia i wiara

Mateusz Wichary

Jest coś bardzo znamiennego w świętowaniu Wigilii. Nie wiem, czy to nie nadinterpretacja, ale pokuszę się o połączenie losów Polski z wybraniem właśnie Oczekiwania na przyjście Bożego Syna na najważniejszy moment w świętowaniu. Wigilia – Wieczór Przed. Polacy wciąż czekają. Czekali na uwolnienie od zaborców. Czekali na wolność od socjalizmu. Polscy chrześcijanie czekają na przebudzenie; na czas, kiedy ewangelia stanie się istotna dla większości Polaków. Takiego czasu nie było jeszcze w naszej historii, a przecież był on w historii wielu narodów. I jest obecnie doświadczany przez kolejne. A my czekamy. Czytaj dalej